[CZ/SK] [ENG] Falcon Watch [EU] Godenland

Guilds located on the Godenland server

Overmind29
 
Posts: 12
Joined: 24 Nov 2016, 14:07

[CZ/SK] [ENG] Falcon Watch [EU] Godenland

Post by Overmind29 » 26 Mar 2019, 20:23

[English - below]

[CZ/SK]


Postarší muž vzhlédl od stolu, v jeho očích se zračila zvědavost a zároveň nedůvěra. "Kdo jsi cizinče? A co tě sem přivádí?"


Jsi nováček, který hledá komunitu která by ho přijala? Jsi ostřílený veterán vracející se z nedávné bitvy? Jsi pekař, kterému vypálili vesnici? Lesník co nechce spát pod hvězdami? Nebo prostě jen tulák?
Možná hledáme právě tebe!

Falcon Watch nabírá do svých řad nové členy. Nejsme zaměřeni výhradně na PvP ani PvE, naším hlavním cílem je si hru především užít.
 • Nechcete se účastnit bitev?
  Nemusíte! Záleží pouze na vás a vašem preferovaném stylu hraní jak budete přispívat do naší skromné komunity.
 • Baví vás RP?
  Při větším zájmu není problém zorganizovat RP eventy.
 • Vracíte se po delší pauze?
  Nevadí! Přijímáme jak zkušené, tak i nezkušené hráče.

Navíc!! Pro sólo hráče nabízíme možnost hrát nezávisle na guildě, a přitom využívat naše území, pokud jste ochotni přispívat na údržbu monumentu.

Pokud máte zájem, ozvěte se našemu guildmasterovi Leitovi, nebo napište na náš Discord.
Momentálně jsou volné pozice všech povolání.

[ENG]


An elder man looked up at you from his table, you could see interest as well as suspicion in his eyes. "Who are you stranger? And what brings you here?"


Are you a novice seeking an accepting community? Are you a seasoned veteran returning from a recent battle? Are you a baker, whose village has been burned? A forester who doesn't want to sleep under the stars anymore? Or just a wanderer?
Maybe we are looking just for you!

Falcon Watch is recruiting new members for it's ranks. We are not focused stricly on either PvP nor PvE, our main goal is to enjoy the game.
 • You don't want to join any battles?
  You don't have to! How you contribute to our humble community depends solely on your own preferences.
 • Do you enjoy RP?
  If there is enough interest we can organize RP events.
 • Are you returning after a longer break?
  It doesn't matter! We accept experienced players as well as new players.

Furthermore!! For solo players we offer an option to play independently of our guild while still using our lands if you are willing to pay your share of monument upkeep.

If you are interested send a message to Leito, our guildmaster, or contact us through our Discord.
All occupation slots are currently open.
Last edited by Overmind29 on 20 May 2019, 16:51, edited 2 times in total.


Overmind29
 
Posts: 12
Joined: 24 Nov 2016, 14:07

Re: [CZ/SK] [ENG] Falcon Watch [EU] Godenland

Post by Overmind29 » 05 May 2019, 19:58

New Discord added


Overmind29
 
Posts: 12
Joined: 24 Nov 2016, 14:07

Re: [CZ/SK] [ENG] Falcon Watch [EU] Godenland

Post by Overmind29 » 20 May 2019, 16:51

updated

Return to Godenland