English
English
Русский
简体中文
繁體中文
한국어
本語
Türkçe
ไทย
Tiếng Việt
Español
Português
Polski
Čeština
Français
Deutsch
Italiano
Magyar
get the game

Buildings & Skills optimizations

62
Hello everyone,

I bought this game few weeks after the alpha release so it's been a wild now... I've seen many patches and optimizations. I really love this game. This is the first one where I spent so much time. So congrats to you Devs, I had for my money !

But after more than 2.500 hours some things bother me (to stay polite :p), and I'm shocked to still not have these following optimizations and why some skills are linked, or few of them exist... I have the feeling that some skills or options are just not finished. If I can help you with my few ideas !

Let me present you my point of view. I'll try to put everytime a picture/screenshot. Please answer with arguments.Terraforming

- Digging moats option = by adding 100 of water to elevate of 0.1 the fill the moat (or Combat preparation skill). So if you want to fill of 1 m3 of water you'll need 1000 of water. May be we could imagine a pre-structure with rock fence, and you'll need to add water to "construct" the moat. (same thing like if you build a house)

[spoiler]http://www.richesheures.net/epoque-6-15/chateau/50/pirou/pirou-v01.jpg[/spoiler]

- Use stone and castle walls as buttress (support wall) = Actually it's possible to do that but it's complicate. We are limited because of the "this area is blocked for terraforming". Against the walls we are limited by 2 of height, after that, it's blocked. I think it would be great to have this system. It's realistic and lot of castles were built like that. Imagine you future castle on a top of mountain. Imagine the defense you can have ...

Example : at 0 flatten tile you put a stone wall. Outside of this wall you let the ground at 0. Inside the wall it would be awesome to put the ground at 4 (thats means the walkway is at the same height)

[spoiler]http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/27/160127023240970000.jpg[/spoiler]Construction material Preparation

- Plates and glasses = made with clay in the kiln.
Construction

- Wooden walls = on a flatten up/down tile. When ?! And also to be able to build them on flatten up/down on diagonal too.

- Wooden towers = news one maybe ?

[spoiler]https://c1.staticflickr.com/9/8014/7163889635_2c8223d219_b.jpg[/spoiler]

- Wooden keep = new, bigger one ?

[spoiler]http://passion-medievale.com/www/wp-content/uploads/2010/01/450px-Saint-Sylvain_dAnjou.jpg[/spoiler]

- Pave = new kind of pave with granite ? marble ? with shaped material ?Masonry

- Stone fences = on a flatten up/down, when ?!

- Stairs = we need stairs when you have a village on hills or moutains.

- Drawbridge = Ahoy ! Were are in the middle age and we don't have drawbridges :'( !!. It would be sooo badass ! Why not to create a new kind of gatehouse including drawbridge ?

[spoiler]http://www.bienvenueauchateau.com/wp-content/gallery/chateau-de-tennessus/chateau-de-tennessus-exterieur.jpg[/spoiler]

- Diagonal walls = on a flatten up/down tile

- Regular stone tower = the stairs are totally useless, you cannot go to the walkaway ...

- Warehouses = Why the hell the 2 littles one have a different capacity ?! It's the same size on the ground ... Put them at least 10.000. 3k and 5k is so insufficient ! Same for the large one, put it at least 50.000. We can see on many servers that the capacity of the warehouses are modified by the GMs. And Please make the window bigger !!!

- Breeding animals = It would be lovely to have buidlings and breeding fields and see physically animals grazing ! That's really miss in game.

[spoiler]http://zoospassion.com/zoos_europe/zoo_netherlands/kerkrade/kerkrade22.JPG[/spoiler]

- Houses = More, bigger ones. Why not to create sort of blocks of houses (wooden, plaster, brick, shaped rock ?) and you plug these blocks to make your house. Finally you'll be able to have so much different houses. And why not a huge welcome house like we found in the game Banished. It would be nice to have one to welcome people (size at least 15*7)


[spoiler]https://meetingnaveed.files.wordpress.com/2013/04/1600x1077_7855_medieval_village_3d_landscape_medieval_village_picture_image_digital_art.jpg

http://i47.tinypic.com/aka4b9.jpg

Don't focus on the dead body in the kart, it's me after redacted this post haha :p[/spoiler]

- Keeps = Only the small and regular keep are beautiful (from the outside !) Inside it's absolutely a mass. Why a labyrinth like this ? At the middle age they had large piece for the king. Here we have tiny rooms where you can bearly put a bed and a table . Please make rooms like the wooden keep. U put table wit the form of a U and thrones ! Actually we can't include keeps in our roleplay. And is it posible to have circurlar keeps also ? Come visit France guys you'll se so many differents catles that you'll need to replace the vodka by coffee so you have so much work to do haha :D

[spoiler]http://www.chateauxmedievaux.com/photos/fougeray/photos/3.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Rochester_castle.jpg/350px-Rochester_castle.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/2f/38/56/the-donjon.jpg[/spoiler]

- Stone walls & towers = new one, bigger ? square one, round one. It misses really differents types. It's too poor.

- Shops = Tanning shop would be good (give +5% or 10% quality, able to treat 5 or 10 skin at the same time) / Sewing shop / Jewelery shop.Architecture

- Castle Walls an towers= Refer to masonry, exept that it could be posible to add stairs inside the walls. And have a look on the following screen shots. It misses some optizimations betweens walls, towers.

[spoiler]http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/27/160127033255510871.jpg
You can't build a castle wall with hoardings on flatten up/down tiles

http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/27/160127033256978328.jpg
The connection between Caslte angular tower (also the gatehouse) and castle wall with hoardings is no correct. You can fall !

http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/27/160127033256550896.jpg
It would be great to have entrance door for this tower.

http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/27/160127033257795597.jpg
Actually this tower can be used in only one direction ! You can make only square castle with the current angular tower. It misses the same version but wit the door at it the opposite.[/spoiler]

[u]- Houses[/u] = Refer to masonry.

- Drawbridges = Refer to masonry.

- Keep : please make another one. You get lost every time. Refer to masonry.

- Chapel, Church, Cathedral = It's insane, we are in the middle age. The religion ruled the world. The Pope crowned the kings ! Where are the religious buidlings ?! I can't believe it. I really hope we'll see in game. Religion was at least stronger as the kings. Many kings refered to the religion to rule their kingdom.

If you build one of the 3 buildings in a claim, you can have 1 more point of piety with chapels, 2 more points with churves and 5 for the cathedral. It would take, shaped granit, marble, (stained glass yes i want to craft that !) Really, I can't believe it that we still don't have them :(


Cooking and tailoring

- I don't think it's usefull to connect all the branch with these 2 skills. It's not necessary to learn how to wipe the chickens ass to learn cooking and tailoring ... Make these 2 skills independant like the jewelery and arts !Armorsmithing

- News armors = Please make new armors, there are so few ! and put real royal armors with gold inlays ! So badass ! Same for the swords !

[spoiler]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Royal_armoury_Stockholm_1.jpg/220px-Royal_armoury_Stockholm_1.jpg

http://ekladata.com/kTQN4cIdydIdxLp1JD6LCmPDNiQ.jpg[/spoiler]Forestry and logging

- It dosen't need specific knowledge to cut down oaks, pines, willows, aspens.... It's the same way. Forestry is a useless skill, so it could be put together, and remove, and we'll win 100 points on this branch !Warefare engineering

- catapults, cloaks , rams, triggerfish, siege tower ...Jewelry

- Crowns = I'm the King, where is my crown ?! :(

- Silver cutlery and flatware = My Queen prefers eat her soup with a silver spoon than a wooden spoon. Seriously, this an RP part but it misses in game.
Sorry for my "frenglish". I'll get my aspirine.

Thank you for read it.

Veda
Like
Comments (32)
 • Accepted Answer

  Tuesday, June 11 2024, 09:42 AM - #Permalink
  0
  alexahills654321 wrote:

  You can freely hold our hot girl’s hand and feel how wild it is. If you want to spend time with a naughty and sexy girl in real life, call an . There are naughty and educated girls who are always here to please you. Bangalore Escorts

  Bangalore Escort

  Escorts in Bangalore

  Bangalore Escorts Service

  Escort Service in Bangalore
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, June 11 2024, 09:38 AM - #Permalink
  0
  alexahills654321 wrote:

  You can freely hold our hot girl’s hand and feel how wild it is. If you want to spend time with a naughty and sexy girl in real life, call an . There are naughty and educated girls who are always here to please you.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, June 11 2024, 09:32 AM - #Permalink
  0
  You can freely hold our hot girl’s hand and feel how wild it is. If you want to spend time with a naughty and sexy girl in real life, call an . There are naughty and educated girls who are always here to please you. Bangalore Escorts

  Bangalore Escort

  Escorts in Bangalore

  Bangalore Escorts Service

  Escort Service in Bangalore
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, June 11 2024, 09:32 AM - #Permalink
  0
  You can freely hold our hot girl’s hand and feel how wild it is. If you want to spend time with a naughty and sexy girl in real life, call an . There are naughty and educated girls who are always here to please you. Bangalore Escorts

  Bangalore Escort

  Escorts in Bangalore

  Bangalore Escorts Service

  Escort Service in Bangalore
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, April 11 2023, 11:57 PM - #Permalink
  0
  В Арт Академи в София, децата могат да се научат на различни техники за рисуване, керамика, крафт с полимерна глина и много други изкуствени дейности. През последните години, училището се е утвърдило като един от най-добрите центрове за изкуство за деца в София. Една от големите предимства на Арт Академи е, че децата не само могат да се забавляват, но и да учат много полезни умения като търпение, точност и творческо мислене. Децата могат да се развиват в своите умения и да изразят своята индивидуалност. В Арт Академи има и опитни учители, които ще насочат децата и ще им помогнат да развият своя талант. Всички материали и оборудване, необходими за изкуството, са на разположение в училището. Арт Академи
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, April 11 2023, 11:56 PM - #Permalink
  0
  В Арт Академи в София, децата могат да се научат на различни техники за рисуване, керамика, крафт с полимерна глина и много други изкуствени дейности. През последните години, училището се е утвърдило като един от най-добрите центрове за изкуство за деца в София. Една от големите предимства на Арт Академи е, че децата не само могат да се забавляват, но и да учат много полезни умения като търпение, точност и творческо мислене. Децата могат да се развиват в своите умения и да изразят своята индивидуалност. В Арт Академи има и опитни учители, които ще насочат децата и ще им помогнат да развият своя талант. Всички материали и оборудване, необходими за изкуството, са на разположение в училището. Арт Академи
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Wednesday, December 14 2022, 12:14 AM - #Permalink
  0
  Was sind die DHI Hair Relocate Phasen?
  Bei dieser Strategie wird das Schneiden nicht während der Entwicklungsphasen des Haartransplantationsprozesses durchgeführt. Für diese Wurzeln, die auf einmal eingebracht werden, ist im DHI-Verfahren keine Umleitungsöffnung erforderlich. Der erste Schritt, der für eine Haartransplantation Türkei erwartet wird, ist die Zusicherung der Spenderregion. Der Hauptgrund für diesen Bereich besteht darin, die Haarfollikel noch effektiver zu gewinnen, und es sollte eine genaue Bereichsuntersuchung durchgeführt werden. Einheiten, die aus der Region des Gebers gesammelt wurden, wo kompetente Ergebnisse erzielt werden können, durchlaufen den Ablösungszyklus. Im Teilungszyklus ist solide und leider nicht in Stein gemeißelt und der Zyklus wird mit vernünftigen Gewerkschaften für die Transplantation fortgesetzt. Aufgrund des Fehlens einer Kanalöffnung werden die Wurzeln, die in stiftähnliche Vorrichtungen eingebracht werden, direkt ohne Pause gehandhabt. Aufgrund der schlanken Spitzen sind die Wurzeln, die direkt in den Raum gesetzt werden, der letzte Schritt des Haartransplantationsprozesses.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Monday, November 28 2022, 06:22 AM - #Permalink
  0
  Building and skills optimization is a very important part of building a business on the internet. Every day you can see people giving up their time for free to learn something which they would like to have for free. If your business has a https://uk.eliteassignmenthelp.com/ product or service which will build you enough profit, then building skills optimization is the most promising way to promote it online.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Thursday, November 24 2022, 07:27 AM - #Permalink
  0
  I discovered your site site on google and check a number of your early posts. Preserve on the top notch operate. I just extra increase RSS feed to my MSN News Reader. Looking for toward reading more from you later on!… acim
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Thursday, November 24 2022, 05:58 AM - #Permalink
  0
  Building and skills optimization is a very important part of building a business on the internet. Every day you can see people giving up their time for free to learn something which they would like to have for free. If your business has a https://uk.eliteassignmenthelp.com/ product or service which will build you enough profit, then building skills optimization is the most promising way to promote it online.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Thursday, September 08 2022, 07:42 AM - #Permalink
  0
  I want to give you a popular online game today . Duck Life is a game with extremely attractive races, join and explore the lovely duck world. In order for your duck to become a healthy duck, able to participate in all races in the best way, you need to take care of your duck carefully and thoroughly.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Friday, April 20 2018, 05:35 PM - #Permalink
  0
  !up
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Sunday, February 05 2017, 02:49 PM - #Permalink
  0
  all very very good ideas think the it could use some more to make everyones base a little more uniqeu deffinitly needed
  dont wanan come along almost the exact same bases everytime and be limited by surtent ideas
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Monday, November 07 2016, 04:23 PM - #Permalink
  0
  You should make it alot harer to stand on echothers heads, if not all the walls will be jumped. And the point of making walls will disapere.
  Ragards Bratholmen
  Like
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Wednesday, October 26 2016, 01:30 PM - #Permalink
  0
  reeve7891 wrote:

  Hello,

  I would like to be able to build stonewalls without battlements. This would be usefull if you want to build a plattform with stonewallpieces or if you want to have a wall 3 tiles thick ... ect.

  This would realy help with creative building. Thanks

  regards reeve
  Like
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, October 18 2016, 12:56 PM - #Permalink
  2
  Galenrog wrote:

  Despite the changes and added new objects. Still we are missing a few types of walls.
  In the attached image they are presented missing types of walls and their exemplary use.
  Additional elements enhance opportunities to create more variations created fortifications.

  I hope my idea will fall to you to taste, greeting Galenrog.

  http://lifeisfeudal.com/Discussions?controller=attachment&id=39&task=displayFile&tmpl=component
  Like
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Friday, September 23 2016, 06:17 AM - #Permalink
  0
  Big Up !
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Thursday, July 28 2016, 05:53 PM - #Permalink
  0
  Do it.Great Idea.
  http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2010-04/1270892263_zastole.jpg
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Thursday, June 09 2016, 11:56 AM - #Permalink
  0
  https://pp.vk.me/c543109/v543109349/18371/uyz-7Fo-3FU.jpg
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, March 22 2016, 03:01 PM - #Permalink
  1
  More examples for medieval buildings:

  House with goods lift
  http://www.allmystery.de/i/tde8732_13746073-3d-darstellung-von-mittelalterl.jpg?bc

  Townhouse with small business/shop/store
  http://www.fuhrmann-figuren-shop.de/WebRoot/Store14/Shops/15505724/4CE7/ADD6/5D0C/CC91/921E/C0A8/29BA/99D7/gl_geb_013shop.jpg

  A reproduction of a bakery
  http://www.dueppel.de/wp-content/uploads/2014/01/bauen.jpg

  Roof of an primitive farmerbuilding
  https://c1.staticflickr.com/3/2607/3932611428_0f6c29e1ea_b.jpg

  A saxon farmerbuilding also called longhouse. it reaches a lenght of 20-30 meter and a breadth of 5-8 meter. It is from the 7th/8th century
  http://www.scotelingo.de/images/wohnen/grundriss.jpg

  A viking building
  http://2.bp.blogspot.com/-WGo_JdRGCFI/UjhNGO2JV6I/AAAAAAAAAcY/XeVdzuD9GkU/s1600/Wikingerhaus+4+Bukkoy.jpg

  A viking house
  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1c/91/ef/1c91ef39245c5243072ccba5a5025a08.jpg

  A second variant of an reinforced palisade wall
  http://www.timediver.de/Polen/Biskupin/Biskupin053.JPG

  http://www.timediver.de/Polen/Biskupin/Biskupin058.JPG

  http://www.timediver.de/Polen/Biskupin/Biskupin076.JPG
  Like
  The reply is currently minimized Show
Your Comment