Příběhy ze ztracených svitků, aneb TerraSancta/Autor: Yarvok

Moderator: Falkvard

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Příběhy ze ztracených svitků, aneb TerraSancta/Autor: Yarvok

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:21Prolog ...


Odezněly poslední slova. Poslední slova Yarveho vyprávění o jeho předurčení, nebo cestě vstříc osudu, jak tomu říkával. Ticho v komnatě, přerušoval jen praskot hořícího dřeva. Mihotavé záblesky ohně, vytvářely na stěnách podivuhodné obrazce. Ella zvedla oči na Yarva a v úžasu šeptla "Jsi to ty"? Yarv nechápavě hleděl na dívku. Odtáhl se od krbu a promnul si ruce. "Kdo ty? Koho myslíš, tím ty ? ... Dívka přistoupila k pohovce, na které Yarv seděl a přehodila si světlé kadeře přes rameno.
Dlaní mu ukázala místo na zátylku, kde měla tetování. Obraz dýky, zahalené v plamenech. Obraz, který se mu vryl do paměti, v ten důležitý den, kdy byl přijat do bratrstva "Stínů noci". Prudce vyskočil a jen stěží popadal dech. Ty ... ty ... patříš k nám? Ella zvedla šíji a sevřela mu ruku hned za zápěstím. Pozdrav, který tak důvěrně znal. Pak se mu dlouze zadívala do očí a tiše řekla ... " já taky znám ... jeden příběh".
Držíc Yarvoka za ruku, sedla si znovu na pohovku a nadechla se ...


Píše se rok 810 ... obludné černé mraky zahalily oblohu, posetou hvězdami ... černý koráb se zmítá v bouři ...


Kap ... kap ... kap ... padají kapky deště
zmáčejí sukno ... jenž skrývá mou nahotu
padají kapky deště a volají mně ... bubnují na poplach
probouzím se a hledím do prázdnoty ...
hledím vzhůru na nebesa
cítím studený vítr a cizí myšlenky
černé myšlenky bytostí
plných záště a zloby ...
myšlenky, co mně trhají na kusy

ale jedno vím ... vy všichni živoucí, z prazvláštních ostrovů
vězte ... ledový déšť padá na vaše duše ...

Kap ... kap ... kap .... padají kapky vody
Padají na zelený mech, na oltář, pokrytý kobercem květů
Vytrysknou vzhůru, z hlubin země
A přesto, že můj život bledne,
Svůj slib dodržím ...

Padají slzy moře ... volají mně
Padají slzy ... bubnují na poplach
Nesou zprávu všem
Co kráčí rudými pláněmi
Hleďte všichni, hleďte jen
Smrt číhá na ty, jež žijí sami

Burácí oceán ... širo širé moře
Praská ráhnoví … zůstal mi jen pláč a hoře
Ve věčném smutku a bolesti
kdy přijdou dny zloby a krve
kdy se zlo probudí a ty zříš jen oheň smrtící
Matko země, otče moří, proč ... proč všechno to neštěstí … ?

Burácí oceán ... širo širé moře
Praská ráhnoví … zůstal mi jen pláč a hoře
Perleť mořských darů, zdobí moje rukávce,sukno ... můj nach
Matko země, otče moří ... u všech bohů … proč mou duši svírá ... strach?

Přes bouřící moře, skrze oceány slz
vine se přísaha jak předivo času
Ve věčném smutku a bolesti
probouzím se a hledím do prázdnoty ...
Cítím, jak mě přepadá šílenství

Já jsem tvou vzpomínkou na ty, jež byli chyceni,
v bitvách, které prohráli
Já jsem tvoje budoucnost, já jsem tvoje minulost,
v bitvách které jsi vybojoval

Jak dravec tasím drápy … sebejistý v jejich vítězství
budu jednat rychle a beze slova
leč odsouzen k naprosté temnotě
jak loutka v roztodivné stínohře
Ztracená tvář a čest ...
Strůjce nepořádku, nemilosrdná plamenná pěst

Jsem chaos, jsem vír zhroucení
Tak jako fén ... ten tichý vánek z jihu
Co kapky z ledu rozpustí ... víří listí kolem mně
Hned v běsnící vichr se promění

Přes širé moře, skrze oceány slz
vine se přísaha, jak předivo času ...
" Ostrovy požehnané ...Vašeho ducha
Cizinci chtěli zkoumati.
Pravím, sluncem prozářený vzduch vonných jiter
Moudře a sladce svým vánkem zachvívá třešňovým stromem"

Kap ... kap ... kap .... padají slzy moře
Padají na zelený mech, na oltář, pokrytý kobercem květů
Vytrysknou vzhůru, z hlubin země
Padají na kameny u oltáře, kde tichá píseň se rozezní ...
Last edited by Haci on 12 Oct 2016, 06:01, edited 1 time in total.

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:29Počátek ...


To ráno se probudil celý dolámaný, z divoké pitky minulého dne. Jeho rozervané myšlenky skákali z pohnuté minulosti, do prosluněného jarního jitra v přítomnosti. Protáhl se a pomalým šouravým krokem zamířil k venkovním dveřím. Zakopl o rozbitý korbel a při pohledu na rozlitou medovinu, se málem pozvracel. Po dlouhých minutách konečně dorazil k mlýnu a naučeným pohybem, váhavě kráčel do vrchních pater mlýnice. U vstupu na „rozhlednu“, jak říkával balkónu zavrávoral a opřel se o futra. Jen svěží poryv jarního větru přinutil Yarva vybelhat se na rozhlednu, kde se rychle opřel o vrzající zábradlí.
V dálce uslyšel vzdalující řinčící zvuk brnění koně a jezdce. Prolétl mu tváří náznak úsměvu. Vzdalující postava jezdce byl Spring. Ten všetečný, pošetilý bojovník, ze sousední državy. Hromotluk s ohromným srdcem válečníka, který už mnohokráte pomohl Yarvovi v nouzi. Kde ostatní pěstmi, on kladivem. S oblíbeným válečným pokřikem „Bazeranti jdou do nebe“ a věčně širokým úsměvem, bavící patrony hospod širokého okolí. Po divoké pitce odjel dřív, než se stihl rozloučit.

Rozhlédl se ... Lehký jarní vítr čechral koruny obrovských dubů rostoucích kolem mlýna. Bohové, ten klid … Země zaslíbená, tak říkali tomuto kousku země obyvatelé ostrova. Snad uprchlíci jak on sám, snad rodilí obyvatelé. Zemi vládl mocnou rukou vůdce ostrovanů Latika, s jeho proslavenou suitou žoldáků a baronů, které si vybíral z nejmocnějších rodů ostrova. Roztodivné pravidla a zákony. Zákony míru a válek. Spokojeni obyvatelé ostrovní državy.
Sladká vůně míru a prosperity. Kdo víc, než Yarv, si mohl tohle přát. Děsivá minulost. Ty myšlenky ho pronásledovaly na každém kroku. Zhluboka se nadechl …

Obrovské ramena mlýnu se s rachotem pootočili. Do skřípění hřídele uslyšel lehké cinkání kovu o kov. Ach ano … Achilles. Yarvův druh v každodenní dřině a boji. Cizinec odjinud …
Jeho země byla daleko na jihu, v středomoří, kde uctívali jako modlu zvíře … býka. Kolébka všeho lidstva, jak říkával. Přinesl sebou znalosti a umění kovářského řemesla. Když si chtěl zdáchnout ťukal kladívem do kovadliny, nebo si vyrazil na lov. Uměl vykovat zvláštní druh železa, říkal mu ocel. Achilles vykřikl a prudce třísknul do kovadliny. Yarv věděl, že zase něco koumá a zkouší. Přes dlouhou zimu učil Yarva zvláštní obrázky. Říkal jim písmena. Dovedl obrázky nakreslit co Yarv říká, minulost i přítomnost.

Yarv se pousmál se a kývl Achillovi na pozdrav …

Pootočil se a něco v tom vlažném jarním vzduchu ucítil. Vítr k němu přivál těžkou vůni hlíny … černé hlíny … Zavrávoral a zamlžil se mu pohled. V pravé ruce pevně stiskl dětskou hračku ze zeleného nefritu ...sošku koně ...

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:31Železná věžStmívalo se ...Yarvok těžkopádně usedl do křesla hned vedle ohniště. Popadl korbel položený na mistrovsky zdobeném stolci a dlouhým douškem spláchl hnusnou pachuť v ústech, z celodenní dřiny v kovárně. Unaveným pohledem klouzal po komnatě, než spatřil malou hnědou truhlu … jednu z věcí, které našel po ztroskotání jeho drakkaru. Truhla patřila Elle, jeho družce. Ode dne ztroskotání jí hledá už několik měsíců. Otevřel ji a vytáhl z ní jeden z mnohých poškozených pergamenů, Elliných zápisků … Rozvinul ho a začal pomalu luštit písmena ….

.... nečitelné ...

Pluli jsme několik týdnů v husté mlze, až jsme na ten kýžený ostrov narazili. Vím že slib, který jsme
našemu mecenášovi ... nečitelné ... , je téměř nesplnitelný. ...Snad nás Freya dovede k cíli, snad za hořký neúspěch
budeme odměněni síněmi 'Asgradu ...

…........několik nečitelných řádků …..


Obrázek


Slyším jen povel kapitána ... kupředu Nordové, vpřed k zářícímu Glasiru, vpřed k síním Valhaly ...


Našli jsme ... nečitelné .... oběti ... nečitelné ... opis pergamenu... nečitelné ... z posledních sil ...

........Spěchala tmou , zářící hvězdy jí směrovaly k nevyhnutelnému. Nebe ztmavlo a burácení hromu jí přimělo spěchat ještě víc. Dva dny spěchu, dva dny střádání. Kapky deště jí stékají po těle a vlhký čenich zvířete naráží do jejího boku. Slyšela to, cítila celou svojí rozervanou duší. Ortel byl vyřčen ..ano ... nabyla přesvědčení, že koná správně – rozhodla se vykonat něco pro lidi, které neznala. Vedl jí instinkt, vštěpován od dětství matkou a tajemnou bytostí, která se stala o mnoho let později její patronkou. Zamlžené vzpomínky na laskavý hlas a ruce, které ji hladili po tvářích. Ten zpěv jí utkvěl v paměti – jak lehounký vánek na mýtině za vesnicí , jak šepot stromů pod okny tvrze. Ten zpěv jí vedl na to místo. Nepotřebovala průvodce černou tmou, ona sama byla její součástí. Poprvé v jejím živote se rozhodla sama. Pohlédla do dálky a... pevněji sevřela hřbet zvířete.

Železná věž.... tolik legend, tolik utrpení. Věž, která přiváděla zloděje a lapky k nepříčetnosti, kvůli pokladům, které ukrývá. Bardi o ní pějí písně plné utrpení a ztracených hrdinů.
Matko? Matko Dannan, jsi se mnou? Lehounký vánek jí rozčechral vlasy pod promáčenou kapucí. Zvíře se ještě víc přitisklo k ní. Oči medvěda plné oddanosti a porozumění. Blížila se k místu setkání. Setkání z dobrodruhy, kteří s ní stáli té památné noci před králem a vytvořili s dívkou spojenectví.
Řev boje, sténání a skřípot železa jí vytrhli z myšlenek na události posledních dnů. Pohlédla ještě jednou na zvíře a odříkajíc modlitbu společně jak jedno tělo, jeden duch se vrhli do divokého, šíleného zmatku.

Nicota – jen stíny postav, pach krve, naříkání raněných. Až řinčení zbraní a železa těch divných nestvůr ji probral z nevědomí. Ležela na rozsápaném těle svého zvířete. V poslední chvíli prohraného boje, posledním vypětím sil se obětovalo pro svého druha a pána. Bytone, nee....svezla se v zoufalství vedle mrtvého medvěda.
Matko ? Matko Dannan jsi se mnou ?... tichý zpěv...tichá píseň se jí rozezněla v uších.
Kapky jí stékají po těle... kapky slz a krve. Nestvůrný řev se vydral z jejího hrdla a odříkajíc jména svého padlého zvířete a spolubojovníků se jak lítej medvěd vrhla do nerovného boje.
Válečníci, šílení vztekem zničili zbylé nestvůry a vytáhli polomrtvou druidku z toho pekla ven. Stály ty tři kameny za to utrpení, za tu bolest? Ortel byl vyřčen. Ztracené vzpomínky odplouvají jak bolest způsobená ztrátou přátel a milovaného zvířete. Hledá samotu a klid. Nachází ho v lesích na jihu od věže.

Jedno ráno na sluncem prosvícené mýtině uslyší tiché šeptání hvozdu. Přináší jí zprávy novém řinčení zbraní a odvaze – dobrodruhů od Železné věže. Boj ještě neskončil, ještě ne. Hledají se další dobrodruzi, dost šílení a dost odvážní, aby do družiny vstoupili. Sklonila šíji k oltáři, zvedla ruce k zářícím kamenům a odříkala tiše modlitbu...............................

Matko...matko Dandro.....bohyně Dannnan - Cernunne - Awen – Tautatesi - Taranisi - Esusi - Olthaire - stůjte při mně...... lehký poryv větru rozevlál její dlouhé kadeře.
Se slzami v očích pohladila Bytona , který do ní udeřil čumákem jako tolikrát předtím.......….... Yarvok dlouhým douškem dopil zbytek vína z korbelu a opatrně svinul starý, rozpadající se pergamen. Bohové Ello, kde jsi … Byl opilý tak, že se mu motala hlava. Přesto vstal a podíval se zachmuřeným pohledem z okna. V dáli nad mlýnicí se tyčila k tmavému nebi jak varovné memento ... zřícenina prastaré věže ...

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:34Zlé sny


Pokaždé stejná noční můra. Nejdříve uslyší děsivý zvuk. Ostrý dech, následuje nelidský křik, že se něco blíží. To je začátek jeho šíleného spěchu. Běží bez dechu, v krajině stínů a mlhy, s pocitem, že ztrácí půdu pod nohami........ a to zvíře, monstrum se neúprosně blíží. Bez ohledu kam běží, vždy skončí na stejným místě, čelem ke zdi. Poté je nucen čekat na šelmu. Cítí jen kapky potu a strach svírající hrdlo. Slabý a bezmocný......kořist? Jako obvykle, zvíře se nakonec před ním neobjeví. Pouze panická křeč na jeho tváři prozradí ohavný vzhled šelmy. Zvíře vydá zvuk, nebo spíš démonický smích. Vyděšený skáče na ledovou zeď a zkouší se na ni vyškrábat.
A zatím co, se stín deformované šelmy blíží, se jeho postoj najednou mění. Pomalu zvedne hlavu a podívá se nenávistně na stvoření. Natáhne kostlivou ruku svírající hořící šavli a použije už tolikrát nacvičený výpad. Zvíře začne hořet a hroutí se k zemi. Záplava obrazů mizí.................z kořisti se stal lovec.
Yarvok vidí najednou obrázky známých tváří, které s vyděšeným výrazem křičí, aby je ochránil od monster. Jejich ústa deformuje strach a jekot....zvuk před kterým Yarv padá k zemi. Prosí je, aby byli zticha.

Probouzí se na bušení srdce a dušnost. Když se uklidní, zrudne studem. Kdyby křičel jen ve snu....Je to už pár úplňků, co ho pronásledují ty noční můry. Nikdy to nikomu neřekl, ale všichni kolem to vědí. Ten sen ho mučí od příchodu na ostrov. Pomalu se bojí usnout......každou noc. Identita monstra musí mít svůj smysl. Zatím tuhle hádanku nevyřešil.
Uvědomil si, že je ráno, šel k oknu a otevřel ho. Nabral do plic svěží vzduch probouzejícího jitra.
A když první paprsky slunce ozářily vesnici, konečně usíná jak špalek ... když tu ....

…... Náhlý poryv větru zasáhl můj obličej a já se ocitl ve vzduchu. Vysoko nad ostrovem, vysoko od ječících skal. Chvilku sem se tam vznášel. Slyšel jsem jen zvuky větru a bití z mých křídel, ve snaze udržet se ve vzduchu. Podíval jsem se zpátky do prostoru a spatřil ho ... Stvoření zvedlo ruce a promluvilo ...

Přijde nemoc a hladomor ... nechť jste milosrdní
Přijde jejich legie zkázy ... nechť jste sjednoceni
Přijdou jejich stoupenci ... nechť jste připraveni
Pohltí vás věčná tma ... nechť víra a modlitby, jak světlo naděje vás povedou ...

Yarvok se probudil a prudce vyskočil ... v kostlivé ruce svíral zubatou šavli ... šavli osudu ...

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:38.... Další ze svitků a vzpomínek Elly , družky Yarva Yarlandera ....Hledím vstříc budoucnosti ... cítím ji ... vím, že tam je ... někde v dálce
Střádám střípky vzpomínek ... kapku po kapce
Pro všechny bytosti "Mezi světy"
Že snad generace nezapomenou, na ty, jenž ji utvářeli
Neb moudrost a umění ... esencí bytí jest

Že snad múzy a bohové ... mi odpustí ...

Obrázek

Pláč druidů


Tak dlouho, jak si vzpomínám ... trápí mně mé sny.
Přicházejí jak noční dravci, každý večer ... bez varování
Trhají mně na kusy ...
Jsem bezmocná, zlomená ...
Cítím jejich horký dech, na mé tváři, na každém kousku kůže...
na kterou zbroj nepatří.

Stojím na louce ... v trávě, potřísněné krví bezpočtu bitev
Stejně jako ty ... stín v mlhavém oparu
Můj dech visí v mrazivém vzduchu a zápach rozkladu
prostoupí mé bytí ...

Světlo lesních lidí mizí v dáli ...
v mracích a obloze černé jako noc
Není to déšť....to kapky mých slz, buší do bezduchých těl
rozesetých kolem kamenného kruhu
Proč se to stalo ? ... Proč ?

Udusaný písek a zkrvavené hábity
Zvedám šílený pohled ... položím se do trávy
vedle tvého stínu ... s kvílením bánšíí
Položím se vedle tvého stínu a zapěji žalozpěv
Vím, že mně uslyšíš ... ten pláč pro ztracené duše

Pak jsem je viděla vstát ... válečníky oděné v černém
Plameny a zloba v očích ... zírali na mně vyčítavě
Strach a bolest, jenž svírá moje srdce ... tolik zoufalství a beznaděje
Jejich tváře se vznášejí poblíž ... mučedníci oděni v černém

Jsem vítr a déšť .........

Jsem světlo a tma .....

Jsem Nani ... dívka ... pírko pohozené v písku času

Jsem druidka ... jedna z posledních ....................

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:43Počátek

Kapitola II

Kůń ... nefritová hračka ... tolik vzpomínek a utrpení ... myšlenky ... divoké myšlenky jak stádo splašených koní ...
Yarvok zavrávoral až dřevěný ochoz na mlýnici zapraskal. Pamatuje si ten den, vidí ho jasně ...


Cesta zpátky


... Bylo slyšet, jen křupavé zvuky zmrzlé trávy pod jeho železnými botami a cinkání řetězců na brnění. Procházel dlouhým, zmrzlým údolím, směrem k Dračí řece. Nord se vlekl v třeskuté zimě, přes les, ledem obalených stromů. Ale mráz byla poslední věc, na kterou teď myslel. Měl na zádech přehozenou, černě oděnou ženu. Byla v bezvědomí a její ochablé tělo se houpalo, při jeho rychlé chůzi. Její bledá ruka, co vyčnívala z rukávu hábitu, se najednou křečovitě sevřela v pěst. Místo nehtů, měla tahle "bytost", dlouhé a ostré drápy. Kapala z nich černá tekutina, tvořící tečkovanou stopu, na ledem pokryté zemi. Válečník hrozně páchl. Bylo to od kyseliny, spálenin z dřívější bitvy. Ten smrad byl tak pronikavý, že ho pálil v nose. Došel k nábřeží. Viděl jen záblesky sněhových vloček, mizejících v řece.

Zastavil se. Stáhl si rohatou helmu a pohodil jí na sníh. Odstrčil kapuci ženy a podíval se, na její vyčerpaný obličej. Její oči byly stále otevřené, ale jakoby bez života. Havraní vlasy měla mastné a protkané wyverním provázkem. Červené pruhy z hlinky, jí barvily prameny vlasů, až na tváře. Špičatým hrotem rukavice, projížděl ženine bledé rty. Odhalil tak její bílé zuby, co se podobaly spíš jehlám.
Položil bezvládné tělo na kůži z bůvola a protáhl se. Je to už dlouho, co odešel z hlubokého hvozdu a vydal se po stopách téhle ukrutné stvůry, co požírala vesničany. Rozdělal oheň a narychlo zbudoval úkryt. Uložil se k spánku.
Obloha tmavne. Poslední, co seveřan vidí a cítí, než tvrdě usne, je vichřice. Burácející vichr a sloupy sněhu, valící se z černých mraků............

Obrázek

Vichřice ustala teprve s východem rudého slunce, které se plíživým pohybem, posouvalo nad obzor. Z ohromné hromady zmrzlého sněhu, vyrazila plechová rukavice s trnem. Seveřan prorazil otvor v sněhovém závěji a vysoukal se z něho ven. Druhou rukou vytahoval ženu, která se kupodivu nevzpírala a držela se jeho zápěstí, jak klíště.
Dovlekl se až na vrchol úbočí, k strmému ledem pokrytému srázu. Jeho nohy byly pohřbeny hluboko ve sněhu a pomalu přestával mít v rukách cit. Odhodil tolik častí zbroje, co jen mohl. Žena se ze sklopeným pohledem, plazila po čtyřech za ním. Nechtěl jí poutat, v téhle bohem zapomenuté zmrzlé díře.

Najednou znovu zasténal silný poryv větru, který je málem smetl z vrcholu úbočí. Slabou postavu ženy, srazil tváří do ledu. Zvedla pohled na muže a přečetla mu myšlenky. Věděla přesně, kam má namířeno. Šílený hlad jí dělal slabou a otupělou. Poslední zbytky sil vydala na plazení se, za svým věznitelem. Žízeň zaháněla polykáním sněhu.

Přitáhl plášť těsněji kolem širokých ramen a pohlédl na zasněženou zem. Málem oslepl od ostrých slunečních paprsků, odrážejících se od bílé plochy, ležící kolem nich. Zadíval do hlubokých kolejí, táhnoucích se ze strmého srázu. Stopy po ohromné hromadě sněhu, která se zřítila z úbočí hory. Sněhová masa tak odkryla pásy skály, až dolu, kam oko dohlédlo. Rukou chytl ženu za rameno a přidal do kroku. Na konci srázu ucítil povědomý zápach. V soutěsce na konci srázu, stál obrovský medvěd.
Upustil ženu na zem a zlehka se přibližoval k medvědovi. Pevně uchopil těžkou sekyru a zadíval se zvířeti do očí. Pak na krátký okamžik zavřel oči a zhluboka natáhl do plic ostrý ledový vzduch.
Pomalu otevřel oči, napjal svaly a rozběhl se. Když byl od medvěda jen několik kroků, vrhl sekyrou a zasáhl překvapené zvíře do boku. Šelma se postavila na zadní a hlasitě zařvala. V běhu vytáhl dlouhý bodec, vrazil ho medvědovi do krku a uskočil. Zvíře stihlo v smrtelné křeči, srazit seveřana na zem a přivalit ho. Ticho přerušovalo jen chroptění medvěda a muže. Žena se spustila znovu na všechny čtyři a plazila se k soutěsce.
Tam zabořila hlavu do rány, co měl medvěd na boku a pomalými doušky chlemtala jeho teplou krev. Po chvilce jí přišlo mdlo, ale cítila, jak se jí rychle vrací síla. Stáhla mršinu zvířete na okraj skály a prohlížela si válečníka.
Seveřan se probral z bezvědomí a spatřil ženu opřenou o skálu. Prudce vyskočil a sahal po zbraních. Teprve teď si všiml pořádně hadích očí té zvláštní ženy. S bolestivým výrazem v tváři se usmála a kývla směrem k medvědovi. Z jeho krku trčel bodec, který hledal. Beze slov ho vytáhl a otřel o kožich zvířete. Sekyru našel opodál. S tou usekl ze zvířete kus masa a vydal se soutěskou směrem na jih. Na konci soutěsky zastavil, rozložil oheň a pomalu opékal kus masa. Setmělo se.
Rozložil kůže a ukládal se k spaní. Ze severní strany uslyšel šramot. Z tmy se vynořila postava ženy v černém hábitu. Pomalým krokem mířila k ohni. U ohně, se vrhla na zbytky masa a jak šelma si ho porcovala zuby ostrými, jak břitva. Dlouhým pohledem se zadívala na ležícího muže a tiše zasyčela....

„Kde budeme hledat hranici mezi životem a smrtí? Mezi přítelem a nepřítelem.Když jsme krok přes?“ Ležící muž dělal, jakoby nerozuměl a natáhl ruku s bodcem směrem k jihu.

Tam, někde v dáli, za jižním průsmykem, se rozprostíral hluboký Temný les.............

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:49

Domek u Bílého pakoně se rozsvítil nádhernou září barevných světel. To vesnice přivítala mistra krejčího, který byl skoro dva úplňky na cestách. Po pár dnech pití lektvarů se konečně postavil na nohy a začal s úklidem polorozpadlého domku.
Když se slunce klonilo k západu, rozdělal v krbu oheň a uvařil si oblíbený nápoj. Pak se uvelebil v hlubokém křesle do kožešin a usrkával pomalu z korbele „léčivý“ dryák. Zahleděl se do plamenů a přivřel oči. V myšlenkách mu bloudili obrazy nedávných dobrodružství. Když plíživá tma zahalila i zbytek vesnice, v domku, na vysokém stromě se ještě pořád svítilo. To světlo plamínků z krbu tančilo po stěnách pokoje.
Blahodárné ticho přerušovalo jen chrápání a kapky nápoje, které se tříštili o podlahu místnosti. Krejčí usnul hlavou vyvrácenou vzad a napůl převráceným korbelem v pravé ruce.

Uplynuli takhle bezmála dvě,tři hodiny, když od dveří bylo slyšet tichý šramot. Hlasitým vrzáním se pootevřela a dovnitř tiše vklouzl tvor, podobající se kočce.
Natrádoval si to rovnou k spícímu. Blízko plamenů se oklepal a lehl si krejčímu k nohám.
Nápoj se po kapkách už málem celý vylil, jen ta poslední kápla stvoření na čumák. Tvor hlasitě písknul a krejčí polekaně vyskočil. * Co to... do prde.......*
Skočil ale stvoření ležícímu vedle křesla, rovnou na tlapy. To najednou vřísklo tak, že krejčímu vypadl korbel z ruky.......spadl kam jinam, než na hlavu toho..... „zvířete“?
Než se tvor, za hlasitého jekotu a vřískotu vyřítil ze dveří ven, stačil pořádně pocuchat a doškrabat. Krejčí nevěřícně zíral na pootevřené dveře, když v tom uslyšel vzdalující se tichý smích a chichot.

Rozběhl se ke dveřím a viděl drobnou....utíkající postavu v kápi. Kolem ní zářilo divné namodralé světlo. *Hej ty tam....stůj* křikl, ale postava zmizela ve stínu. Zakroutil hlavou a odbelhal se zpátky do domku..................než stihl třísknout dveřmi, objevil na nich klikatě načmáranou větu....Kdo hledá, ten najde.....

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:52Z Yarveho kroniky ...


Memento


... Toho dne se ostrovanům zjevil
aniž by si to kdokoliv přál ...

Hluboko, pod srázem Ječících skal
Hluboko v podzemní propasti
Do temnoty se tyčí prastaré memento
Dobrodruhu ... troufalče ... varuj se neštěstí

Polknu naprázdno ... olíznu suché rty
Snad neuteču ! ...Kam až mně dovedou
Mé toulavé kroky ... mé sny ? ...

Opatrně přistoupím ... tvářím se asi vyděšeně
Čtu první řádky ... vyrytých do kamene
Teprve teď ... proklínám svůj mamon a chtíč
Myšlenky mi víří hlavou ... chytá se mně třesavka
U všech bohů ... ušil jsem na sebe poslední bič

...

Bůh temnoty probuzen z věčného spánku
do zlověstné noci šíří války zmar
... šílenství a zkázu
Soumrak se spouští na tvojí duši
Utíkáš … padáš ze strmého srázu
Třeseš se hrůzou a slyšíš jeho volání ...

… Bůh temnoty přepsal osud vrytý do kamene
Chapadla svých černých křídel rozvinul ...

...

Ach matko, matko Freyo … proč musí být chvilka míru potřísněna krví …
proč se posel ohně, zjevil nad naší zemí … ?

Čekáním v temnotě a lžích … ztrácíme svůj cíl
budoucnost zmizí v hoře z ledu

Štěstí se může utopit … ztratit ve zvuku hromů
ustoupit není kam … černá chapadla přišla až k nám
přesto vytrvejte a nezoufejte
chraňte své blízké, svou svobodu, na prahu svých domů

Strach nám může vzít naději poslední
však nezoufejte ...druhové, bratři,sestry
každý z nás jediný... jak prameny země, se v řeku spojí
ta řeka se v dravý proud promění

Černý drak zastíní oblohu
Však nezoufejte ...
Každá duše z vesnice … válečník, farmář, kovář či felčar ... moji věrní
všichni spojeni v jednoho
můžeme přepsat náš osud ...

osud vrytý do kamene ...

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:55SEVEŘANI


... Jsem probuzen, jsem zde ...
... Pamatuji si, jen na své jméno ...
... Před dávnými věky mi říkali ... Yah-Ro-Kez ...
... Ten, co ztratil tvář
... přicházím


Jedno mlhavé ráno, na pobřeží Země zaslíbené ....

Vůdce hordy Frenk přistoupí k monumentu z kamene a pozvedne ruce … nejdříve bázlivé šeptání se promění v křik a burácení bojovníků, když všichni jak jeden odříkají píseň předků ...


Stojíce u brány předků budem tě následovat
Uslyšíš náš řev ... píseň předků, která neumírá


Přes širé pláně, louky a divoké řeky
kde střetají se meče a zní válečný ryk
kde chrastí zbroj a zbraň ...
vidím krákající vránu.

Cítím její stín a dotyk
Pozvedne mně na svých křídlech a poručí … vstaň

Morrígan … ty stará čarodějnice války
vidím tvou tvář
Přes hluboké lesy … přes hory
nastal čas náš ...
V kostlivých prstech svírám břit
všude kolem zmar
Hledáš toho, jehož čas přichází ...
ostří mého meče je tvůj dar

Mávnutím křídla vyvoláš smrt Morrígan
ty stará čarodějnice války
přišel můj čas.
Čtu tvoje myšlenky a poslechnu tvůj hlas … vstaň

Volajíce otce ... stůjme při sobě
Soumrak se blíží ...je všude kolem nás
Stůjme při sobě ...
Stojíce u brány předků budem tě následovat
Uslyšíš náš řev ... píseň předků, která neumírá ... nikdy neumírá

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků/Autor: Yarvok/Máme svůj příběh TerraSancta.cz

Post by Haci » 12 Oct 2016, 05:59Kapitola I


Lest/hlavní sál císařské rezidence/

….místnost se rozezněla hlubokým vzdechem starce s překvapivě pronikavým pohledem. Jeho ještěří oči si zkoumavě prohlížely postavu kancléře......

Rabare? Rabare Hetrebe....pročpak rušíš můj klid...*ztěžka zafuněl*.....co je důležitějšího než klid a spánek vládce Elcronské říše.
Vyzývavě vztáhl kostnatou paži. Na kousku kůže, co se vysoukala z rukavic šitých z převzácné látky bylo vidět šupiny. Překvapený kancléř zazmatkoval a udělal pár kroků vzad. Nebyl blíže než deset sáhů od trůnu, tak jak to předepisovala etiketa a dvorní mravy. Přesto zvířecí šupiny jasně viděl.

Císař podezřívavě zvedl pohled a zamručel. Kancléři...jak dlouho mně budeš zdržovat...nebo? *Hetreb Rabar se zhluboka nadechl...*

Můj císaři......*polkl naprázdno....představil si spousty nepříjemností, které přijdou ruku v ruce s jeho zprávou. Ztišil hlas a jakoby šeptem vyslovil větu* …Vzpoura se šíří císařstvím jak požár....

*Polkl a nadechl se* K vzbouřeným vazalům.... Atomoru, Remnu, Manee a Tormu se přidali další......*sklopil pohled k zemi v očekávání výbuchu hněvu. S překvapením neuslyšel nic, tak opatrně zvedl pohled na imperátora*......Můj pane.....*v půlce věty císař sekl rukou před sebe. Jeho rudí strážci vyklidili místnost a kancléř zůstal s imperátorem osamocen. Roztřásl se. Nepamatuje si, kdy císař poslal stráže pryč od sebe, co jen na pár sáhů. V očekávaní nepříjemností poklekl a zvedl obě paže.*
Císaři....přísahal sem.....kníže Latika...*nedopověděl*. Císař mávl paží a pomalu zvedl z trůnu. Z jeho hrdla vyšel zvuk podobný skřípotu kovu a o kov. Přešel do hlubokého řevu až se kancléř v pokleku chytl za hlavu a zacpal si uši.*

Moje legie....kde jsou mojí pobočníci a legie věrných? Moje legie....*zaúpěl a padl zpátky do křesla* Kdo další? Kdo další se opovážil po staletích mé vlády?...........*Kancléř sundal ruce z uší a zase je zvedl nad hlavu. Sklonil šíji až k mramorové podlaze a tiše štěkl větu*

Všechny jižní državy, část středozápadu a Terra...

*Císař sevřel kostnatou rukou opěrku trůnu, až ji rozdrtil na prach. Přivřel víčka a hlavu vyvrátil vzad* Terra?....co Terra?... .Raen....pamatuji si tvoji tvář..a Gererona tvář toho vyslance, co tě přivedl....tvoje dračí krev...krev tvé země Terry.......ostrov ničeho a ničemů. Co náš vazal, král Latika *trhl sebou v křeči*

Můj císaři, Terru jsem zmínil proto, že o něm nemáme žádné zprávy. Král ostrova a jeho zbylé dvě legie se nám nehlásí už několik let. Navíc......*ztichl*

Co ještě? *Císař sevřel pěsti. Kancléř sundal paže k tělu a tiše pokračoval * . Máme zprávy o nájezdech seveřanů na města, věrné tobě císaři......situace je o to horší, že se organizují do spolků, gild nebo jak jim říkají............*Císař sklonil hlavu a temným hlasem zabručel ......Jdi, jdi pryč......dej příkaz na otevření truhlic a uplať je, kup je všechny. Znám je...... Znám je po těch staletích.....lidi...nicotu....chátru.....jejich věčný mamon a chtíč.........nakonec zvítězí nad rozumem.

*S poslední větou se kancléř odvrátil stranou.* Áno císaři, můj pane...... *vstal uklonil se a téměř šouravým krokem, odešel z trůnního sálu.*
Na chodbách kancléřství k němu přistoupí zahalená postava. Rabar se k ní otočí a šeptem se zeptá* Našli jste toho špeha? *zvednutou dlaní udělá pohyb na svém hrdle*
Postava se nakloní ke kancléři a podá mu svitek pergamenu.......Ještě ne, ale jsme blízko, tady na svitku jsou podrobnosti. *Pak zvedne ruku a promne prsty*......zabití stojí víc. *Kancléř zuřivým pohledem vytahuje měšec zlata a upustí ho ruky zahalence.* A teď zmiz...

User avatar
Haci
True Believer
 
Posts: 201
Joined: 16 Nov 2015, 08:05

Re: Příběhy ze ztracených svitků, aneb TerraSancta/Autor: Yarvok

Post by Haci » 14 Oct 2016, 08:58/kobky v podzemí hlavního města císařství/


...zatajil dech...tlumené kroky...ticho... zase kroky, řinčení zbroje. Krůpěje potu a zrychlený dech mu nedovolili pokračovat v útržkovitém psaní poznámek. Vlhké zdi a plíseň nejsou zrovna dobrým společníkem pro cenné fragmenty Siegfriedovy kroniky, co „nastřádal“ za poslední roky.

Byl mu dán úkol téměř nadlidský, kterému dostál...... jen...........jen zprávy z jeho domova přestaly přicházet. Už několik úplňků měsíce nedostal žádné rozkazy od jeho mecenáše Latiku, místokrále Elcronské državy Terra.

Yarv jí znal z mládí spíš jako Zemi zaslíbenou....ostrov „na konci“ světa. Odjížděl z ostrova jako mladík, ve spěchu, téměř bez rozloučení. Původně měl dělat poslíčka důležitých a důvěrných zpráv. To deštivé ráno si dobře pamatuje. Poslední pohled na citadelu a suitu dvořanů doprovázející kníže na jeho novou funkci císařského kancléře.

Silný déšť a vlnobití znepříjemnilo „nalodění“ posádky a cestujících. Kníže, jako kdyby v předtuše zvedl paži....hleďte....orlí hnízdo na skále...mocná, nedobytná pevnost... mizející věže města v ranním oparu houstnoucí mlhy.

Po letech služby byl Yarv v utajení...věrným společníkem knížete. Nesnášel „rudochy“, ty namyšlené duté hlavy císařské gardy, oděné v rudé zbroji a většinu šlechty u císařského dvora. Sám císař už drahnou dobu k sobě nikoho nepouštěl.....nekonali se audience, oslavy,turnaje......Kolikrát si položil otázku, jestli císař vůbec existuje. Hromady úředníků, správců a pobočníků.... a císař?


Kroky a řinčení už ztichlo. Yarv si ohřál nad plamenem svíčky zkřehlé prsty a pomalu s největší opatrností skládá další útržky kroniky k sobě....................

…......ach Raen....císařovna moje.....s žhnoucím pohledem a dračí krví.....jen díky tobě přetrvalo spojení z Terrou....tvoje podpora a pomoc, převzácné ty chvilky...kdy se o tobě můžu dozvědět víc. Staletí se provalila napříč časem a já tě poznávám teprve teď............

Desátý lunární cyklus......Raen a císař byli spojeni svazkem manželským......vykonáno nespočet bohoslužeb a přineseno nespočet obětin. Zástupci a vyslanci císařských držav se připojili........
*tady text končí, chybí další útržek pergamenu*
Yarv se zahledí do kamenné zdi a lehce otře brko o papír...........................................

…....proč ty?.... proč Raen? Byl to záměr říše, nebo strach tvého otce krále Latiku o Terru?.....A co tvoje matka královna a sestra..........princezna Alastra.......

Opět se v chodbách rozeznělo řinčení a kroky. Yarv rychlým pohybem schová pergameny a sfoukne svíčku. Snad bude mít štěstí a „rudoši“ ho nenajdou. *Musím..... musím splnit úkol, můj králi* Jak tiše našlapuje v chodbách podzemí, v hlavě se mu pletou myšlenky na divné spojence. Zlodějské gildy v hlavním městě a klany Seveřanů z věčně zmrzlé země...S povzdechem mizí ve stínu průchodu.


Yarvok
 
Posts: 3
Joined: 22 Oct 2016, 16:18

Re: Příběhy ze ztracených svitků, aneb TerraSancta/Autor: Yarvok

Post by Yarvok » 19 Feb 2017, 21:24Jen krůček k pravdě ...


/podzemí kláštera zasvěcenému božstvu vědění a moudrosti Branusovi/

…...Otče....otče...prosím ....*stařecká hůl s rachotem spadla na kamennou podlahu a probudila mnicha Metuzaléma, který snad pamatoval zrození i samotného císaře. Jeho brada a vousy zářili v přítmí místnosti, jak čerstvě napadaný sníh. Trhl sebou a zvedl unavený pohled na muže v kápi s erbem černého medvěda na stříbrném pozadí.* Ty?........Nečekal sem tě....nečekám teď už nikoho...
*Podepřel se s chvějící rukou a vstal* Co přivedlo po dlouhých letech mého učedníka k starému mnichovi? *Zkoumavě se zahleděl Yarvovi do černých očí* Vidím v tvých očích strach a otázky.........množství otázek........snad ti budu nápomocen. * Yarv překvapeně couvl a uklonil se.* Otče …...nechci rušit tvoje rozjímání, ale..........nevím jak dál.....času není nazbyt.
Čas Yarve? Čas je jediná neměnná sféra a platí pro všechny.....naštěstí....i pro takové „velikány“ jako je císař Elcronu. Jedině bohové jsou povzneseni nad sféru času a prostoru. *Na stařecké tváři se najednou objevil úsměv, co připadal spíš jako úšklebek.* A jednoho dne.....možná už brzo....moje pouť životem skončí a čas mně pustí ze svých drápů taky. *Yarv znervózněl a podíval se na polici plnou starých pergamenů.
Starý mnich postřehl jeho pohled a usmál se znovu* Aha.......informace ...vědění....to je chválihodný zájem...Branus budiž s tebou...* zvedl ruku, aby požehnal pobočníkovi.

Yarv v rozpacích sklonil šíji a tiše vyslovil slova* Země zaslíbená a císař...*V očích starého mnicha se zajiskřilo. S údivem pohlédl na mladíka* Překvapuješ mně...pokud mně paměť nelže...myslíš spíš Terru....ostrov na západ od Středozemí. Ty chceš vědět souvislosti? Otče, byl to můj........*Yarv tichým hlasem pokračuje*.........je to můj domov.
Vím Yarve....vím...bylo to myslím v desátým lunárním cyklu......Malá roztomilá holčička...* na okamžik zmlkne* heh spíš nemluvně...jmenovala se Raen....princezna z rodu Alastrů.......lidi ji tady v hlavním městě znali spíš pod jménem Dračí květ.....měla zvláštní povahu..* Na okamžik se zamyslí a sáhne po staré zaprášené knize. Nalistuje několik stránek a z rozvířeného prachu se rozkašle* Tady ...tady to je....sto třicátá...hmm..ne to byla princezna Luna z Atomoru..sto třicátá čtvrtá...tak pravím...Raen - Dračí květ..* Yarv nechápavě zavrtěl hlavou* Tolik manželek...náš císař? *Starý mnich zavrtěl hlavou* Ne Yarve, to je složitější. Existuje legenda....legenda o bílých jezdcích. Před staletími, kdy Středozemi sužovala magie ovládali jezdci nekonečné území. Měli svoje království a svého vládce. Žili na pomezí nebeské a pozemské sféry. Až bohové dali dalším bytostem šanci, zmizeli jezdci neznámo kam. Povídá se o zmrzlých pláních, daleko na severu...snad na tvém ostrově ...snad jinde. No a císař? *stařec svraštil čelo*.....nechal si přinést jejich krev....krev bílých jezdců. Zástupy statečných se hlásili, ale s krví přišel jen jeden....to byl první kancléř císařství.
Ta krev přináší nesmrtelnost....proto je císař už více než tři sta let naživu. Naštěstí nám bohové nadělili do vínku čas....to je nezměrný vládce pozemské sféry. Jak pominul čas bohů ...*rozechvěl se*...pomine i čas císaře. Rudé pláně severu se po staletích zatřesou pod kopyty bílých jezdců ...

*Yarv se snažil pečlivě ukládat do paměti každou větu, každé slovo mnicha..........nakonec měl na paměť učitele toho nejlepšího - Metuzaléma.* Otče a Raen? Co se stalo s císařovnou? Proč dračí květ? Proč ta zvláštní povaha? Našel jsem záznamy o její rodině Alastrů.......královské rodině. *Než stihl vyhrknout těch několik otázek, starý mnich se podíval nad sebe. Z kamenné klenby, nad jejich hlavami, bylo slyšet výkřiky a řinčení zbraní*

Přicházejí, už vím poč jsi tady. Před lety byl tady i on...Siegfred z Elcronu. Ale tebe nedostanou...*překvapivě hbitě zvedne pokřivenou hůl a cosi zamumlá. Dřevěná sukovice rudě zazáří a celá místnost se ponoří do černočerné tmy. Na dveřích podzemní komnaty zazní bušení železných rukavic....*


Yarvok
 
Posts: 3
Joined: 22 Oct 2016, 16:18

Re: Příběhy ze ztracených svitků, aneb TerraSancta/Autor: Yarvok

Post by Yarvok » 22 Aug 2017, 17:23Rudý drak


Sním o tom, co je v hlubinách uvnitř mně
Z toho, co je skutečné.
Křičí tam dítě hrůzy, cítím strach
Drží se mně jak klíště v tmách
Křičí se vší silou a vím, že nepřestane
Ďábel se raduje, ví o mně
Směje se a skotačí na ohnivém bále
V hlubokých jámách žhavého pekla
Cesty končí za branou, ale ...
Druhá strana mince?
Navěky věků, život po životě
Tančící převozník přes řeku Styx
cesta a osud bez konce

Zdá se mi, že bdím? Nebo hluboce spím
Sním o tom, co je mimo,
Sny, co znamenají všechno nebo nic
Čas strávený v hříchu a písni
Harlequini, hříšníci a bardi
pějte baladu o Rudém drakovi
bídným lidem v tísni

Ztráty a bolesti
Vzali tvoje jméno
Odsouzen navždy hledat noc
zkoušky odvahy a cti

Vzpomínky na tvé přátele seřazené v šiku
odených v tuhé zbroji barvy nachu
Vlající prapory a krev zářící
Přátel, které jsi ztratil
křik tisíců hlasů ... konec blížící

Truchlivou píseň pějí rohy
Svolávající ozvěny bojovníků
jen ty si zůstal...
jediný sám v temně rudé zbroji

Slunce vzplálo černé mraky pláčou
slova přísahy zní zuřivě a temně
v zoufalství poklekáš do rudé hlíny
blíž k druhům v náručí matky země

Tvoje srdce zná pouze ctnost
Tvoje čepel brání bezmocnost
Tvoje síla daruje slabým esenci
Tvoje slova říkají pouze pravdu
Tvůj hněv pocítí ďáblovi stoupenci

V malém srubu utápíš smutek
v kleci z lihovin ...
Zamračeně hledíš na prázdne židle přátel
Skutek se naplnil
Není a nebude nikdy ztracen
Společné chvíle nadějí a osudu
Dluh který zplatili je vrácen

Jsem ze starých cest
Jsem ze starých dnů
Jsem ze světa starého řádu

Naučení nenávidět a bojovat ...
Teď jsem konečně doma
Stíny a světlo ... vše je propojené
Tmavá, lehká, strašná a divná
Vím, že si mně jednou najde
ta nekonečně dlouhá smrtelná zima

Uvidíš můj vzestup ... uvidíš můj pád
Záblesky zlata na rudé zbroji
Zase jsem našel své jméno
říkají mi Rudý drak ... Strážce soumraku
ten co se znovuzrodil v boji

Pamatuji si, proč jsme tam byli ...

Probudil jsem se příteli ... jsem tu ...

Poklekám a posílám modlitbu ...

Člověk a právo neumírá, pokud si ho pamatuješ
Slova přátel nejsou zapomenutá, jestliže je jasně vyslovuješ
Kodex jasně svítí, jestli ho srdce tvé chrání a cítí.

Přijde jednou den
Když spolu přineseme vítězství a slávu
Daleko za hranicí pokořených bohů
Všichni do jednoho ... oděni v temně rudém hávu ...


Yarvok
 
Posts: 3
Joined: 22 Oct 2016, 16:18

Re: Příběhy ze ztracených svitků, aneb TerraSancta/Autor: Yarvok

Post by Yarvok » 06 Sep 2017, 19:12Sancta Terra

Už to jednou zažil ... stejná noční můra. Nejdříve uslyší děsivý zvuk. Ostrý dech, následuje nelidský křik, že se něco blíží. To je začátek jeho šíleného spěchu. Běží bez dechu, v krajině stínů a mlhy, s pocitem, že ztrácí půdu pod nohama........

…... Náhlý poryv větru zasáhl můj obličej a já se ocitl ve vzduchu. Vysoko nad ostrovem, vysoko od ječících skal. Chvilku sem se tam vznášel. Slyšel jsem jen zvuky větru a bití z mých křídel, ve snaze udržet se ve vzduchu. Podíval jsem se zpátky do prostoru a spatřil ho ... Stvoření zvedlo ruce a promluvilo ...

Je to místo, kde jsou přání dary
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která přežije uvnitř tebe
Temná jako je světlo dne
Je to místo, které dá tvým snům nový spád
Je to síla, která tě posílá zvítězit
Jenom vykroč a uvidíš

Udělej jeden krok k hranici
Kde se noc a den spojí
Myšlenky na minulost jsem nechal za sebou
Na svaté půdě

Přijde nemoc a hladomor ... nechť jste milosrdní
Přijdou ničitelé ... nechť jste sjednoceni
Pohltí vás rudá tma ... nechť meč a víra, jak světlo naděje vás povedou ...

Yarvok se probudil a prudce vyskočil ... nevěřícně zíral kolem sebe. Stál na mírném návrší s hradbou prastarých dubů.
Nevěděl jestli bdí nebo sní. Bouchl proto pěstí do nejbližšího stromu. Vypadal skutečný. Pro změnu teď nesvíral v rukách šavli, ale ... lopatu a krumpáč. Usmál se a odhodil nářadí vedle sebe.
Zabořil prsty do černé hlíny a promnul jí v dlani. Nepamatoval si minulost, nepřemýšlel nad budoucností. Do paměti se mu vryla jen vůně hlíny a hukot moře. Nadechl se a vykročil. Vysoko nad ním, tam v dálce na severu ... tyčila se k nebi jak varovné memento Amon Amarth ... Hora osudu.

Return to Česko slovenská diskusia